Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gõbdešra
Reikšmė:
gobšas
Straipsnelis:
Yra šio kamieno sudurtinių menkinamosios reikšmės darinių, pvz., akìplėša […], garbėtroška, gõbdešra ‘gobšas’ [8 išnaša: Žodis šnektoje [t. y. šiaurės vakarų aukštaičių pietinėje dalyje] retas. Galimas daiktas, jis gautas iš kitų, gretimų šnektų ir, būdamas nelabai įprastas, greičiausiai yra kiek fonetiškai iškraipytas, todėl […] sunku jo darybą atpažinti. Tačiau yra tam tikro pagrindo manyti, kad pirmasis jo kamienas galėtų būti ir kontaminacinis, sudarytas iš gõbti ‘glemžti’ ir godùs, plg. panašios darybos grobštas ‘gobšas’ (< gróbti ir gõbti + -štas). Dar sunkiau ką pasakyti dėl antrojo kamieno, tačiau jis galėtų būti siejamas su lie. ašras < aštras. Tam lyg ir neprieštarautų nei jo semantika, nei forma, plg. dar aštréiva ‘smarkus žmogus’. Tačiau tai tik spėjimas].
Šaltinis:
Grinaveckienė 1980, 82

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas