Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
góbti
Reikšmė:
überdecken
Straipsnelis:
Ir *gheubh- ‘lenkti, lankstyti, [vok.] biegen, falten’ ilgasis balsių kaitos laipsnis *ghōb- atsispindi ne tik lie. góbti, guõbti ‘[vok.] überdecken’, kur esama susipynimo su gobénti [gabénti, gobínti?] ‘gabenti, [vok.] fördern’ (taip – Fraenkel LEW, 126) ir ką galima lyginti ne tik su la. guõba ‘krūva, [vok.] Haufe’ (plg. la. buõga ‘krūva, [vok.] Haufe, Schar’), kuris reikšmės atžvilgiu pernelyg skiriasi nuo guõba ‘atidavimas, grąžinimas, [vok.] Abgabe’, bet ir su slov. gȃbrav, gȁba ‘artritas, Arthritis’ (Bračo sala).
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 27
Antraštė:
góbti
Straipsnelis:
žr. gebėti
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2005a, 119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas