Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gócės
Reikšmė:
apatinės kelnės
Straipsnelis:
žr. gačios
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 169 t.
Antraštė:
góčės
Reikšmė:
apatinės kelnės
Straipsnelis:
žr. gačios
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 169 t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas