Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
godulỹs
Reikšmė:
godas, geismas, godumas
Straipsnelis:
Lie. godulỹs ‘godas, geismas, godumas’ – senas abstraktas *gādu‘lii̯a-, kilęs iš būdvardžio *gād-ula- ‘godus, godingas’ (: gèsti, gendù, gèstis, gedáuti; ide. *gʷʰedʰ- ‘geisti, trokšti, prašyti’). Jis įrodo * balsių kaitos laipsnio naujinių atsiradimo galimybę greta žodžių su pamatinio e laipsnio šaknimi.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 89

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas