Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gógai
Straipsnelis:
Gógai, guõgai – kapsų pravardė (taip juos pravardžiuoja dzūkai). M. Akelaičio siūlomas senas bendrinis daiktavardis gogas ‘milžinas, didelis žmogus’ gali būti rekonstrukcija pagal graikų Γíγαρ arba latvių gāgans ‘milžinas; ilga virvė’. Tokią pravardę kapsai galėjo gauti iš kaimynų dzūkų dėl tam tikros savo kalbos ypatybės. Tai turėjo būti neigiamos reikšmės žodis su dviem g. Pavyzdžiui, plg. goga ‘plepys’, gõgagoti ‘gagenti’; gógelis ‘žioplys’, gógla ‘žiopla’ ir goglinė́ti ‘žioplinėti’, gõglas ‘kvailas’ : gúogtelėjęs ‘apykvailis’ šalia duõgas ‘neišmanėlis, apykvailis’; plg. kúoktelėti. Pravardė buvo sudaryta ne dėl kurio nors vieno žodžio, bet dėl tam tikro reiškinio – „netaisyklingo“ priebalsio atsiradimo daugelyje žodžių. Galbūt minkštieji d’, t’ čia bus virtę g’, k’.
Šaltinis:
Otrębski 1969b, 78–79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas