Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gomùs
Reikšmė:
noringas, norus, linkęs
Straipsnelis:
[Recenzuojama V. Urbučio knyga BEE] Taip pat etimologijos šedevras yra straipsnis apie lie. gomùs ‘norus, noringas, linkęs’, la. gãma ‘kas pernelyg daug valgo’ ir kitų giminiškų žodžių kilmę (BEE 62–68).
Šaltinis:
Mažiulis 1984a, 81
Antraštė:
gomùs
Reikšmė:
norus, noringas, linkęs
Straipsnelis:
Lie. gomùs, ‘norus, noringas, linkęs’ (plg. LKŽ III 481), gomù ‘malonu, gera’ E. Frenkelio nurodytas iš Nydermano-Seno-Brenderio žodyno I 195 ir laikomas priesagos -mus vediniu
Šaltinis:
Urbutis 1973a, 183–188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas