Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
goñčas
Reikšmė:
skalikas
Straipsnelis:
Skoliniai iš konkrečių slavų kalbų [medžiokliniam šuniui, skalikui pavadinti]: lie. goñčas < br. гончы arba le. gończok ‘skalikas, [r.] гончая’ .
Šaltinis:
Проценко 1989, 74

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas