Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gonà
Reikšmė:
būrys, daugybė
Straipsnelis:
Lie. gõniava ‘banda, pulkas, daugybė’, gonà ‘būrys, daugybė’ sietini su veiksmažodžiu giñti ‘vyti, varyti bandą į ganyklą’.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1970b, 16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas