Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gonỹs
Reikšmė:
тритон
Straipsnelis:
[Aptariami ide. šaknies *gʷhen-, baltų-slavų kalbose įgijusios reikšmę ʻгнать, гонятьʼ, atitikmenys, matant galimus ide. abliauto refleksus Pabaltijo finų leksikoje.] Lie. gonỹs ʻтритонʼ yra susijęs su lie. giñti (faktiškai šį ryšį konstatuoja Fraenkelis, tik negretina su lie. giñti). žr. ginti
Šaltinis:
Анттила 1988-1996 (1997), 114

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas