Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gónyti
Straipsnelis:
Čemodanovo nurodomas atitikimas tarp s. olandų (poet.) kān- ir la. gānīt ‘niekinti, įžeisti’ yra neįmanomas, nes latvių veiksmažodis, kaip ir jo lie. paralelė gónyti, yra paskolinti arba iš br., ar le. gonić.
Šaltinis:
Polomé 1974, 112
Antraštė:
gónyti
Straipsnelis:
žr. gundyti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 341–345
Antraštė:
gónyti
Straipsnelis:
[Aptariami ide. šaknies *gʷhen-, baltų-slavų kalbose įgijusios reikšmę ʻгнать, гонятьʼ, atitikmenys, matant galimus ide. abliauto refleksus Pabaltijo finų leksikoje.] Suom. kanas ʻплесень на пивеʼ (ir kitos formos su kan-) gretintinas su lie. gan-, taip kaip lie. gónyti gretintinas su suom. kuona ir kuonailla ʻпривередничать, отказываться естьʼ ir pagal formą, ir pagal reikšmę. Čia priskirtina ir rus. гной (taip pat plg. rus. гнать, вы́гонка, перго́нка, самого́н) ir гоноболь ʻголубикаʼ (от ʻгонит больʼ?). Su suom. kuonata ir kuonaella, sietinų su forma kuona-, kilusios iš lie. gon-, artėja ir suom. kuonuttaa (-nn-) ʻразмягчить, утомить, обессилитьʼ, suom. kuontua ʻпроснуться, очнутьсяʼ, estų koondada ʻсосредоточить, сформироватьʼ, suom. kuonnuttaa ʻковать, выковыватьʼ, lyvių kùondɘ̂ ʻсказать, объявитьʼ. Taigi suom. kuona- išlaikyta ne tik gónyti ʻпачкать, загрязнятьʼ, gõnyti ʻупрекать, винитьʼ, gònyti ʻзащищать, оборонятьʼ (lie. naktìgonė, naktìgonis, tiksliai koreliuoja su suom. kuonaella). žr. ginti
Šaltinis:
Анттила 1988-1996 (1997), 111—113

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas