Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gõzbeza
Reikšmė:
gobšas
Straipsnelis:
[prie sudurtinių menkinamosios reikšmės darinių priklausąs] gõzbeza ‘gobšas’ (plg. gõsti ‘trokšti, siekti’ ir bizà < bizdà ‘karštakošis’).
Šaltinis:
Grinaveckienė 1980, 82

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas