Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grąžlỹs
Reikšmė:
gružlys
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami gobio (karpinių šeimos žuvis) pavadinimai, iš kurių bendrinėje kalboje dažniausias yra gružlỹs]. Grąžlỹs ‘gružlys’ remiasi veiksmažodžiu grę̃žti ‘(sukant) daryti skylę, urb(in)ti’ (plg. ir džn. grąžýti). Tik neaišku, ar tas rėmimasis ir sykiu gružlio suvokimas kaip rausėjo (tiksliau – dugno grąžytojo, urbintojo) kartais nėra antrinis. Kitaip sakant, ar grąžlys nėra gružlys perdirbinys, o ne savarankiškas vedinys iš veiksmažodžio. Jo nėra LKŽ, tačiau Lietuvos žuvų aprašuose pateikiamas tarp sinoniminių gružlio pavadinimų (V. Koch'as ŽP 16; K. Sšesnulevičius MGVŽ 28; LGVŽ 159 ir kt.). Vartojimo vieta nenurodyta, tad neaišku, ar tai gyvosios kalbos faktas, ar perkėlimo į bendrinę kalbą padarinys, savotiškas hipernormalizmas (u ar ū – plg. grūžulys – sutapatinus su trm. ū < ą).
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 10–11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas