Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grą̃žtas
Straipsnelis:
granstis E. 535 ‘grąžtas’ : lie. grą̃žtas, gręžti, la. grìezt, gruõzît, s. isl. kringr ‘žiedas’, v. v. ž. kringel ‘riestainiai’ ir kt., taip Pott KSB VI 113, Walde Pokorny I, 594 ir kt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 223
Antraštė:
grąžtas
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvoką ‘grąžtas’, paprastai padaryti iš žodžių, reiškiančių ‘gręžti’, ‘skverbtis’, ‘sukti’ ir pan., kartais jie siejami su sąvoka ‘aštrus’ ir pan. Lie. grąžtas (plg. pr. granstis ‘t. p.’) : gręžti. Semant. plg. č. vrtak : vrtati ‘gręžti’, s. ang. bor, s. v. a. bora : s. isl. bora ‘gręžti’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 594

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas