Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grė́moti
Straipsnelis:
žr. grimsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 309–311
Antraštė:
gremoti
Reikšmė:
gromuliuoti
Straipsnelis:
Lie. gremoti ‘gromuliuoti’ < la. gremot: gremoti, gromuliůtigremůt… LKŽ šis Miežinio žodis (dar pridėjus Barono žodyno ir sugrė́moti) išvirtęs į grė́moti (jau Barono žodyno I leid. (1924) 133 s. v. жевать būta grėmoti, kuris II leid. (1933) praleistas, nors verčiant pavartota bemaž dvigubai daugiau sinonimų). Miežinis, be to, vartoja paskolinto vkmsž. vedinį gremolis ‘gromulys, atraja (didysis skrandis, knygos)’. Kad Miežinio žodyne turėtų lietuviškame tekste dar ir gremuoklis (tai būtų grynas leticizmas), vartinėjant (gal nepakankamai atidžiai) žodyną nepavyko įsitikinti – visur, rodos, yra tik gremolis, aiškiai priešinamas su la. gremoklis: atraja, gremolis - gremůkls…; gremolisgremůklis.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas