Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grū́dė
Reikšmė:
конопля, матерки
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami lituanizmai periferinėse lenkų šnektose Trakų ir Švenčionių rajone. Minėtoje teritorijoje užfiksuota aiškią lietuvišką etimologiją turintys le. trm. grud'oły, grud'ołk'i – le. ‘конопля, матерки’, br. грубо́лкi ‘t.p.’ (Trakų r.) < = lie. grū́dė ‘конопля, матерки’, grū́das ‘зерно’, grūdẽlis ‘зерно’.
Šaltinis:
Веренич 1989, 197

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas