Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grū́džiu
Reikšmė:
stoße, stampfe
Straipsnelis:
Manno lyginimas alb. ngrydh ‘stir up, foment’ su s. bažn. sl. srъditi sę [Mann, Stuart E., The Indo-European consonants in Albanian, Language 1952, 28, 33] gali būti ramiai atmestas (ngrydhen ‘jie renkasi’, ngrydhët ‘kietas, tirštas’ veikiau jau iš šaknies, kurią turi ang. crowd, s. ang. crūdan ‘spausti’ arba lie. grúdžiu ‘stoße, stampfe’?).
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 264

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas