Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gražùs
Reikšmė:
schün, schmuck, stattlich
Straipsnelis:
E. Fraenkeliui (žr. LEW) lie. gražùs ‘schön, schmuck, stattlich’ etimologija neaiški. Manyčiau, kad lie. gražus galime gretinti su gražóti ‘grasinti’, r. grózny ‘grėsmingas, rūstus, baisus’, slov. grózən 1. ‘šiurpus, siaubingas’, 2. ‘stuomeningas, gražus’. Dėl reikšmės atsiradimo plg. vok. schrecklich schön, ang. terribly beautiful [ir kt].
Šaltinis:
Kiparsky 1957, 42
Antraštė:
gražùs
Straipsnelis:
Pr. gras- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Grasimi, Grasym, Grasuthen ir kt. Tikriausiai reikia interpretuoti kaip graz-. Siejama su lie. gražùs, plg. graznà.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 291
Antraštė:
gražùs
Straipsnelis:
žr. grožis
Šaltinis:
Kiparsky 1966, 77–78
Antraštė:
gražùs
Reikšmė:
schön
Straipsnelis:
žr. grožis
Šaltinis:
Kiparsky 1966, 77–78
Antraštė:
gražùs
Straipsnelis:
žr. platùs
Šaltinis:
Hamp 1994a, 50

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas