Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grãbė
Reikšmė:
griovys
Straipsnelis:
Lie. dial. grãbė ‘griovys’ negali būti lyginamas su le. grobla ‘pylimas’, nes jis yra germanizmas, atsiradęs iš buv. Rytprūsių vok. grǫbe ‘griovys’.
Šaltinis:
Urbutis 1958, 217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas