Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grambuolỹs
Reikšmė:
mėšlų vabalas, juodvabalis, karkvabalis, medinis vabalas
Straipsnelis:
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 284
Antraštė:
grambuolỹs
Straipsnelis:
gramboale E. 781 ‘vabalas’ : lie. grambuolỹs – taip nurodo Mikola AfslPh. XX 150.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 223
Antraštė:
grambuolỹs
Straipsnelis:
Lingvistai nepastebėjo, kad du ženklai (oa ir o) Elbingo žodynėlyje būtų vartoti reguliariai. Vis dėlto tam tikrą reguliarumą galima pastebėti: dėl oa (kuris vartojamas tik žodžio viduryje ir, atrodo, kai kirčiuotas) galima išskirti tris atvejus. Jis gali reikšti: 3) garsą, einantį po priebalsio P (čia suprantamas protetinis v-) ir kuris atitinka lie. uo = la. uo. pr. gramboale ‘Käfer’ E 121 = lie. grámbuolė, grambuolỹs (LKŽ III, 509, 510).
Šaltinis:
Mažiulis 1965, 54
Antraštė:
grambuolỹs
Straipsnelis:
[Apžvelgiami prūsistiniai K. O. Falko rankraščiai.] Pr. gramboale E 781 laikomas substitucinės germanizacijos padariniu. Plg. lie. atitikmenį grambuolỹs.
Šaltinis:
Stundžia 1996, 96
Antraštė:
grambuolỹs
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. grambul ‘chrząszcz’, br. trm. грамб'уль yra skoliniai iš lie. grambuolỹs.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas