Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gramulỹs
Reikšmė:
gniutulas
Straipsnelis:
Nemažas pluoštas žodžių variantų su a // u atsiradę dėl ide. skiemeninių , , , > al, am, an, ar // ul, um, un, ur (kar̃kti // kur̃kti, skárti // skùrtiskãris // skùris, karkulỹs // kurkulỹs, skarulỹs // skurulỹs ir t. t.). Taip yra skirtingose šnektose atsiradusios formos […] gramulỹs ‘gniutulas’ // grumulỹs ‘grumstas’.
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 204

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas