Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gramzdėti
Straipsnelis:
žr. grimsti
Šaltinis:
Buck 1949, 679
Antraštė:
gramzdė́ti
Straipsnelis:
žr. grimsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 309–311
Antraštė:
gramzdė́ti
Reikšmė:
grimzti, skęsti, smegti gilyn; barškėti, skrabėti (apie sudžiūvusį daiktą)
Straipsnelis:
R. грязнуть [7. s. sl. pogrěznǫti ‘nugrimzti į vandenį’] ‘1. klimpti, grimzti, marmėti; 2. klimpsoti, grimzdėti’ netiesiogiai siejamas su lie. gramzdė́ti, grámzda, -ė́jo ‘grimzti, skęsti, smegti gilyn; barškėti, skrabėti (apie sudžiūvusį daiktą)’ ir grimzdė́ti, grim̃zda / -i, -ė́jo ‘būti nugrimzdusiam, pagrimzdusiam’. Tiesiogiai šių veiksmažodžių sieti neleidžia morfologiniai ir šaknies struktūros skirtumai, bet jų reikšmė panaši (dėl etimologijų žr. Būga RR II 435, Fraenkel LEW I 317). Judėjimo veiksmažodžių gramzdė́ti, grimzdė́ti ir r. грязнуть semantika yra gana panaši, tačiau rusų kalboje žodis apima ir judėjimo, ir būsenos reikšmes, kurios lietuvių kalboje paprastai reiškiamos skirtingais brezento kamiengaliais (atitinkamai grim̃zda / grim̃zdi).
Šaltinis:
Jakulis 2004, 136

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas