Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grasà
Straipsnelis:
Toch. A krās- ‘prieštarauti, nuliūdinti’, B krās- ‘prieštarauti, nuliūdinti; būti nepatenkintam, erzintis’ su formomis: A adj. v. II krāṣiññäl; B praet. act. krāsa, praes. act. caus. krāsäṣṣäm, subst. der. AB krāso ‘liūdesys, nepasitenkinimas’. Jau Lexique, 1941, 45 aš šį veiksmažodį gretinu su lie. grasà, grasùs, gresiù, galbūt ir su s. isl. gresta ‘erzinti, pykinti’. Toch. krās- reprezentuoja ide. *ghrōs-. Kadangi daiktavardis krāso abiejuose dialektuose turi tą pačią formą, reikia laikyti jį skoliniu. Šiuo atveju pagal -o savybę, daug dažnesne B negu A, su perėjimu B >A.
Šaltinis:
Windekens 1976, 234

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas