Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gráužas (graũžas)
Reikšmė:
akmens trupinys; žvirgždas
Straipsnelis:
Jeigu le. gruz ‘sutrupinti akmenys ar plytos, griuvėsiai’ laikomas ne germanizmu, o lie. gráužas (graũžas) ‘akmens trupinys; žvirgždas’ atitikmeniu, tai šiuos žodžius patogiau sieti ne su le. gruda ‘grumstas’, lie. grūsti, o su lie. graužti (-ia, ) ‘krimsti; dilinti, ardyti’, s. sl. gryzti ‘graužti’ ir t. t.; plg. lie. graužas ‘žvirgždas’ : ‘kas apgraužta, nuograuža’, la. grauzis ‘šapas, krislas’ : ‘nuograuža, graužtukas’.
Šaltinis:
Urbutis 1958, 217
Antraštė:
gráužas
Straipsnelis:
žr. grūsti
Šaltinis:
Urbutis 1997b, 238

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas