Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
graublė́tas
Straipsnelis:
Pr. grabwe ‘šonkaulis’ – neaiškus žodis. Yra keletas aiškinimo variantų. Pagal vieną iš jų atsižvelgiama į b, nors tik antraeilį. Čia galima kalbėti apie bandymą etimologiškai paaiškinti žodį grabwe (yra pasiūlyta jo taisymų: *grauwe, *grawwe), plg. grabis = grabis, le. garb, kurie reiškia ‘kas iškreipta, nelygu’). Šis bandymas galėtų remtis artimais prūsų žodžiams lie. graublė̃ ‘nelygumas’, graublė́tas (LKŽ III, 522), plg. grùblas, grublùs, grublė́tas, grùbtas, grùbti ir pan.; la. grubulis, grubulains, grum̃buot ir t. t. (ME I, 664–665) ir kitais ide. faktais, žr. Pokorny IEW, 386–388, 389. [282] Vis dėlto grabwe bet kuriuo atveju yra iškreipta forma. [283] Tik neaišku, kurią konjunktūrą pasirinkti.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 282

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas