Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
graudìntis
Straipsnelis:
Pr. en-graudīwings < *graudin-ing-, padarytas iš veiksmažodžio esamojo laiko kamieno su -in-, plg. lie. graudinúos (inf. graudìntis). Dėl -ing- būdvardžio plg. lie. graudìngas.
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 193

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas