Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grẽblas
Reikšmė:
neištariantis aiškiai kurio garso
Straipsnelis:
Lietuvių kalboje yra padaryta keletas būdvardžių su priesaga -las. Pvz., grẽblas ‘neištariantis aiškiai kurio garso’ (LKŽ III 551), zgrẽblas ‘t. p.’ (LKŽ XIX 1024). Jiems atsirasti, matyt, turėjo įtakos švẽplas bei veiksmažodžiai grabóti, grabalióti, grabelióti, grebelióti, kurie, be kitų reikšmių, žymi ‘prastai, nemokamai, apgraibomis ką daryti’ (LKŽ III 490, 492, 494, 548).
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 21

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas