Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
greĩbti
Straipsnelis:
Pr. groib- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Goybe; Graybitten, vėliau – Grebiethen; Groybiten ir kt. Tikėtinai siejama su lie. greĩbti ir t. t., žr. Trautmann BSW, 96: *greibi̯ō ‘griebti’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 315
Antraštė:
greĩbti
Reikšmė:
griebti
Straipsnelis:
Oset. ælǧīvyn : ælǧyvd iron. ‘pinant glausti, spausti pirštais juostelę kiekvieną kartą praskyrus siūlus’. Kilęs dėsningai iš iranėnų *graib-, ide. *ghreib-, variantas *ghrebh- (Pokorny 455, 457 t.) ‘griebti’ ir pan. Šio ide. kalbose paplitusio veiksmažodžio dvibalsinis vokalizmas gerai paliudytas baltų ir germanų kalbose: lie. greibiù, greĩbti, go. greipan, s. v. a. grifan, vok. greifen ‘griebti, čiupti’ ir pan. Iranėnų kalbose vyrauja senojo *gr̥b-, *grab- atspindys: persų giriftan ‘imti, čiupti’, pehlevų griftan, graftan, sogdų *γraβ- (γrβ) ‘paimti’ (‘pačiupti’), s. persų grab-, garb- ‘užimti’, av. gərəb-, gərəw- ‘sučiupti’. Jagn. γirīv- ‘nutuokti; suvaikyti’ (su ilguoju ī), taip pat Pamyro s. va-γreiγ- ‘spausti’, gali, kaip oset. lǧīv-, priklausyti *graib-. Greta *graib-lǧīv- turime grab-rǧæv- osetinų žodyje ærǧævyn ‘suversti; laipinti’, arǧævnæ ‘replės’ q. v.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ, 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas