Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
greitas
Straipsnelis:
Lie. greitas giminiškas la. greits ‘gyvybingas, piktas’, etimologija neaiški. Kitose ide. kalbose žodžių, reiškiančių ‘greitas’, semantiniai šaltiniai tokie įvairūs, kad daryti kokius nors apibendrinimus nėra prasmės.
Šaltinis:
Buck 1949, 969
Antraštė:
greĩtas
Straipsnelis:
žr. dryžti
Šaltinis:
Karaliūnas 1970d, 207

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas