Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gretà
Straipsnelis:
Skr. samīpe į tocharų B kalbą išverstas akarte ir akärtte ‘šalia, arti’. Toch. B akarte, akärtte reikia skaidyti į a- (stiprinamasis prefiksas) ir elementą -kar(t)e, -kärtte. Prefikso a- reikšmė yra ‘į’, plg. toch. B aplāce ‘pokalbyje’ ir toch. B plāce ‘pokalbis’, todėl tikėtina, kad ir toch. B a-kartte išliko pirminė reikšmė. Ši hipotezė pasitvirtina aiškinant elementą -kartte, kurio nedera atplėšti nuo lie. gretė̃, gretà ‘kaimynystė, greta aplinka’, grẽtas, grẽtimas, gretaĩ ir gretà (galbūt < ide. *ger- ‘surinkti, sujungti’): tada toch. B a-kartte reikštų ‘kaimynystėje su’. [141] Vis dėlto toch. B -kartte fonetinė struktūra skiriasi nei lie. gretė̃, gretà: lie. žodis reprezentuoja ide. *gret-, o toch. B -kartte < ide. *gr̥t- (ide. * > toch. är, plg. toch. B ar; kirčiuotoje pozicijoje ä). Toch. B -kartte (< *gr̥to-s) savo morfologija geriau atitinka lie. grẽtas. Ide. *os > toch. B -e, plg. toch. B yakwe ‘žirgas’ = skr. áçva, lo. equus < ide. *ek’u̯o s
Šaltinis:
Виндекенс 1972 (1974), 141–142
Antraštė:
gretà
Straipsnelis:
Toch. B akartte (arba akarte, akärtte), adv. ‘arti, netoli ko nors’. Šis žodis skaidosi į intensyvinį priešdėlį a- ir į elementą *kart(t)e, *kärtte, kilusį iš ide. *gr̥to- iš *ger- ‘surinkti, sujungti’, ir yra giminiškas su lie. gretaĩ, gretà, kurie siejasi su lie. gretė̃, gretà [dkt.], grẽtas ir grẽtimas. Toch. B akartte, kur išsaugota [141] pirminė intensyvaus priešdėlio a-, t. y. ‘į’ reikšmė, iš pradžių reiškė ‘kaimynystėje’. Vadinasi, toch. B *kartte ir t. t. morfologiškai atitinka lie. grẽtas. Žr. Van Windekens, Э 1972 (1974) 141 t., kur aš pabrėžiau išskirtinę tocharų ir lietuvių kalbų šio leksinio atitikmens savybę.
Šaltinis:
Windekens 1976, 141–142
Antraštė:
gretà
Reikšmė:
šalia, beside
Straipsnelis:
16. 1. 1. Toch. B prieveiksmį akartte (akarte, akärtte) ‘šalia, greta, netoliese’ Van Windekensas skaido į (jam pritaria Ivanov, žr. In: Balto-slavjanskie issledovanija, 1968. Moskva 1988:57) „intensyvinį priešdėlį a-“ + *kart(t)e, kuris giminiškas su lie. gretà ‘šalia, beside’ etc.
Šaltinis:
Hilmarsson 1991, 119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas