Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grezna
Reikšmė:
puošmena, pa(si)puošimas
Straipsnelis:
Lie. grezna ‘puošmena, pa(si)puošimas’ < la. grȩzna: greznagrezniba.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 13

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas