Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
griáučiai
Straipsnelis:
Pr. grabwe ‘šonkaulis’ [žr. graublė́tas] dar bandomas paaiškinti konjunktūra *grave, nurodant lie. griáučiai, besisiejantį su griū́ti (griųv-), griáuti, griovà ir t. t. (žr. LEW 171), toliau plg. grauwus panašių formų kontekste.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 283

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas