Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gríežti
Reikšmė:
rėžti
Straipsnelis:
žr. bryzėlė
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147
Antraštė:
gríežti
Reikšmė:
plėšti
Straipsnelis:
žr. griežlė
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147
Antraštė:
gríežti
Straipsnelis:
Pr. grēnsings ‘niurzgus’, vaidingas’, ‘kandus’ jau Nesselmannas Thes. 52 siejo su lie. gríaužti (plg. la. graûzt), sl. gryzǫ ir pan., tačiau ryšys liko nepaaiškintas. Būga, Aistiški studijai, 1908, 92 buvo tos pat nuomonės (> *greûzings), su tuo sutiko ir Endzelynas Senprūšu valoda, 1943, 181. Lygiagrečiai bandoma grēnsings sieti ir su lie. gríežti, la. griêzt, griezīgs ‘šaižus’ ir pan. (žr. Bezzenberger KZ, XLI, 1907, 82 ir kt.). Tačiau šie požiūriai nepasitvirtino ir, Toporovo nuomone, atrodo, grēnsings turėtų būti suprantamas kaip adj. su -ing- iš veiksmažodinės šaknies *grenz- ‘gręžti’, ‘graužti’, ‘niurzgėti’. Šis *grenz- natūraliai siejamas su lie. *grenž-, *grįž-, kurie turi ryšį su *graiž-, *greiž-, kiek tolimesnį su *gremž-. Tada r. гры́мза, гры́нза ‘bambeklis’, taip pat la. griêzîgs gali pretenduoti į ypatingą artumą.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 302–304
Antraštė:
gríežti
Reikšmė:
pjauti, rėžti
Straipsnelis:
žr. griežtis
Šaltinis:
Sabaliauskas 1959d, 161

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas