Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
griẽžtis
Reikšmė:
Brassica Napus
Straipsnelis:
Ide. kalbose aptinkame įvairių šio augalo pavadinimų, kai kuriose ide. kalbose ši daržovė turi bendrą pavadinimą su rope: port. nabo ‘ropė, griežtis’, isp. nabo ‘ropė, griežtis’, ang. turnip ‘ropė, griežtis’. Slavų kalbose labiausiai paplitęs griežčio pavadinimas yra germaniškos kilmės: r. брю́ква, br. бручка, č. brukev, le. brukiew. Kilęs, matyt, iš v. ž. wrûke. [159] Vokiškas žodis – iš lo. (brassica) eruca. Lie. griẽžtis (aptinkamas šiaurės rytų Lietuvoje) sietinas su žodžiu gríežti ‘pjauti, rėžti’. [161] Pietinės Latvijos vidurio dalyje vartojamas grieznis, kuris galėjo būti sudarytas iš veiksmažodžio griezt ‘pjauti’. Zėveris mano, kad jis sudarytas pagal vokiečių Schnittkohl. Tiek lietuvių, tiek latvių griežčio pavadinimai labai įvairūs, jie dažniausiai nėra seni. Latvių kalboje vyrauja vokiečių kilmės pavadinimai. Apie prūsų šio augalo pavadinimus nieko nėra žinoma. [163]
Šaltinis:
Sabaliauskas 1959d, 161
Antraštė:
griẽžtis
Straipsnelis:
Lie. griẽžtis atitinka la. grieznis, jei pastarasis nėra naujadaras pagal vok. Schnittkohl.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 457

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas