Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
griekáuti
Reikšmė:
atlikti išpažintį
Straipsnelis:
pr. grikaut 43,₁₅ ‘atlikti išpažintį’ : lie. griekáuti ‘t. p.’; iš tikro (kaip nurodo Brückner, Archiv für slavische Philologie, XX, 488): nuodėmes pasakyti.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 224

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas