Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
griliuoti
Reikšmė:
tūtuoti, turliuoti
Straipsnelis:
Pr. grel-? atstatoma pagal vietovardį Grelle. Tikėtinai siejama su *gril- ir lie. griliuoti ‘tūtuoti’, ‘turliuoti’ (LKŽ III, 604), la. griļuôtiês, griļ̃ļuôtiês ir kt. ‘svirduliuoti’ (ME I, 655) ?
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 300

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas