Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
griovinis
Straipsnelis:
Pr. grawyne ‘šoninė lenta’ sudarytas iš šaknies grav- ir priesagos -in-, todėl priklauso *gravus (= grauvus), kaip ir lie. pir̃štinė – žodžiui pir̃štas (plg. (Leskien, Bildung der Nomina im Litauischen, 1891, 402 ir kt.). Tokiu būdu vienas su kitu siejasi *grav-e : *grav-us- : *grav-in-e. Plg. adj. lie. griovinis.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 294

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas