Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gromata
Straipsnelis:
Lie gromata, la. grāmata (dažn. ‘knyga’, reikšme ‘laiškas’ vartojama vēstule) < s. r. gramota ‘dokumentas, raštas’ < gr. γράμματα, pl. žodžio γράμμα ‘raidė’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1287

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas