Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gróti
Reikšmė:
krankti, kranksėti, krächzen, krähen, giedoti (apie gaidį), kaukti (apie vilką), brüllen (Wolf), weinen, staugti, kaukti, heulen, barti, schelten, plūsti, schmähen
Straipsnelis:
Germ. krǣ-a- ‘dainuoti, singen’ (s. ang. crāwan ‘dainuoti’, v. ang. crowen, n. ang. crow; krǣ-ōn ‘Krāhe, varna’: s. ang. crāve, s. saks. krāja, s. v. a. krā) [305] priskirtinas šaknimi g̑rā- pamatuotiems garsažodžiams. Germ. lyties vokalizmas skiriasi (plg. stǣ-. Taigi – lie. gróti ‘krankti, kranksėti, krächzen, krähen, giedoti (apie gaidį), kaukti (apie vilką), brüllen (Wolf), weinen, staugti, kaukti, heulen, barti, schelten, plūsti, schmähen’, bažn. sl. grajǫ, grajati ‘kranksėti’. Išplėsta šaknis g̑rāg- slypi: lo. grāculus ‘kuosa, Dohle’, bažn. sl. gračǫ, grakati ‘kranksėti’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 305–306

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas