Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gružlỹs
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami gobio (karpinių šeimos žuvis) pavadinimai, iš kurių bendrinėje kalboje dažniausias yra gružlỹs]. Rubuĩlis reikšmę ‘gružlys’ motyvuoja žodžiai, išryškinantys skiriamuosius bruožus, lemiančius pamatinio žodžio pasirinkimą. Svarbiu dalyku laikoma tai, kad žuvelė įpratusi būti prie dugno, nugrimzdusi. Neretai pažymimas ir jos įprotis graužti dugną (žemę, akmenis…) bei raustis į jį. Čia priklauso ir tarmių bei raštų variantas grùžas (plg. grùžė, gružia, gružis, grùžlis, grūžulys ir kt.) šalia gráužti (gružinė́ti, gružénti. Plg. lituanizmą Prūsų vok. trm. Gruschel Fr I 258; dėl bendrumo, la. trm. gruzis ‘t. p.’ (ME I 667), taip pat dūrinius žemgriaũžė, žemiagraũžė NdŽ V 405 (Rtr 1339 verčiamus la. akmens grauzis, akmeņgrauzis, šiaip jau turinčius reikšmę ‘kirtiklis’).
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas