Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grubluotas
Straipsnelis:
Lie. grubluotas, grublus, la. grubulains giminiški grubus ir grubti, galbūt (grub- < *grumb-) giminiški s. sl. grąbŭ ‘paprastas, kvailas’, r. grubyj ‘šiurkštus, grubus’ ir t. t., bendras sl., s. sl. grŭbŭ ‘nugara; konvulsija’, s. air. gerbach ‘raukšlėtas’, s. v. a. krimpfan ‘sutraukti, suraukšlėti’ ir t. t. Anksčiau šių bl. ir sl. žodžių ‘grubluotas, grublus’ ir ‘grubus’ reikšmė turbūt buvo ‘raukšlėtas’. Semant. plg. it. ruvido ‘grublėtas. < lo. rūgidus = rūgōsus ‘raukšlėtas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1067

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas