Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grùkšt
Straipsnelis:
Germ. kreust-a- ‘girgždėti, šiugždėti, grikšėti’ (go. tik praesens kriustan ‘dantimis griežti, švisti’, krus-a-z : go. krusts ‘das Knirschen’) yra ekspresyvusis darinys, su kuriuo turbūt lygintinas lie. grùkšt (kramsnojant, graužiant, kremtant girdimas garsas), sl. grúšiti ‘stoßen, zerstoßen, enthülsen’. Galbūt dar ir gr. βρύχω ‘kalenti dantimis (*gᵘ̯reu-?).
Šaltinis:
Seebold 1970, 311

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas