Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grumždė́ti
Reikšmė:
dantimis griežti
Straipsnelis:
žr. gręsti
Šaltinis:
Seebold 1970, 240
Antraštė:
grumždė́ti
Straipsnelis:
žr. grimsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 309–311
Antraštė:
grumždė́ti
Straipsnelis:
žr. gremžti
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas