Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grumañtas
Straipsnelis:
Didoka grupė žodžių variantų su a // u yra susijusi su baltų kalbų balsių kaitos a eilės įėjimu į u eilę skirtingose šnektose: […] gramañtas // grumañtas Pnd, Škn (gromañtas Krš).
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas