Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grumblas
Reikšmė:
nelygumas
Straipsnelis:
Baltiškosios reljefo pavadinimų lokalinis atitikmuo yra le. grzęba ‘aukštuma’. Šis XV–XVI a. paminkluose esantis apeliatyvas, neturintis slaviškų atitikmenų, yra giminiškas su la. (kurš.) grum̃ba ‘raukšlė’, grum̃bulis ‘kupra, nelygumas’ [Sławski, I, 370]. Taip pat kuršiškas yra lie. trm. (Viekšniai) grumblas ‘nelygumas’ [LKŽ, III, 660].
Šaltinis:
Непокупный 1976, 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas