Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grumóti
Straipsnelis:
žr. grimsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 309–311
Antraštė:
grūmóti
Straipsnelis:
žr. grimsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 309–311
Antraštė:
grumoti
Straipsnelis:
Lie. grumoti, šalia grumenti, grumsti, la. gremt ‘grasinti, niurnėti, bambėti’, s. sl. grimiti, r. gremet’ ir t. t. ‘griausti’, go. gramjan ir t. t. ‘pykti’, gr. χρεμίζω ‘žvengti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1281

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas