Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grumstas
Reikšmė:
sakaltusi zemes pika
Straipsnelis:
Paegle, aptardama žemės grumstų pavadinimus la. tarmėse, mini la. grumti – šio žodžio nėra ME. Jis sietinas su lie. grumstas ‘sakaltusi zemes pika’, todėl la. šnektose, esančiose Lietuvos pasienyje, leksema grumti galėtų būti pasiskolinta iš lie. k.
Šaltinis:
Paegle 2005, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas