Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grundalas
Straipsnelis:
Pr. grundalis ‘gružlys’ yra skolinys iš vokiečių tarmių (žr. Frischbier PW 1, 253). Tas pats pasakytina apie lie. grundalas (LKŽ III, 669) ir kitus: grundulỹs, gruñdulas (LKŽ III, 669); la. grundalis (gruñdal̂s); es. grundilt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 318–319
Antraštė:
grundalas
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos žuvų pavadinimai]. Pr. grundalis ‘Grundel’ (E 578) = ‘Gründling, gudgeon, Gobio Gobio’ (lie. ‘gružlys’) < *grundalīs arba *grundalⁱs < *grundalas (M I, 417; T 343; To II, 318–19). Tai skolinys iš v. v. a. grundele, plg. vok. Grundel, Gründel ‘Neogobius fluviatilis’ ir kitus vedinius iš Grund ‘bottom’. Tos pačios kilmės ir le. grundal (plg. Brückner 1898, 503), lie. grundalas, grundulỹs, gruñdulas, la. grundalis, grundul(i)s, gruñdal̃s, est. grundilt ‘t. p.’. Šių žodžių atitikmenys kitose kalbose dažnai susiję su reikšmėmis ‘dugnas, smėlis, dugno danga’.
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas