Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gruñdulis
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami gobio (karpinių šeimos žuvis) pavadinimai, iš kurių bendrinėje kalboje dažniausias yra gružlỹs]. Žemaitiškas atitikmuo – rubuĩlis, itin paplitęs šiaurinėje dalyje. Pietinėje dalyje jį atstoja kilbùkas, germanizmas gruñdulis, grundulỹs (dėl geografijos ir galimo latvių tarpininkavimo žr. BEE 152 t.) ir kt. Dar žr. rubuilis
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 5–9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas