Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gruñtas, grùntas
Straipsnelis:
Pr. gruntan ‘pamatas, pagrindas’ (acc. sg. m.) – skolinys iš vok. grunt (plg. Grund). Siejama su lie. gruñtas, grùntas (LKŽ III, 670; Skardžius 1931, 79: iš le. grunt).
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 318–319
Antraštė:
gruntas
Reikšmė:
Grund
Straipsnelis:
P. Skardžius laiko slavizmu. Pasak Čepienės, tai galėtų būti ir tiesioginis skolinys iš vokiečių kalbos: gruntas ‘Grund’.
Šaltinis:
Čepienė 1998, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas