Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gruodas
Reikšmė:
hartgefrorener Straßenkot = kietai sušalęs kelio purvas
Straipsnelis:
[Arm.] karkut ‘kruša, ledai’. [Lit.:] Meillet MSL, X, 280; Walde Pokorny I, 658; Walde Hofmann I, 618; Pokorny IEW, 406. Meillet įdomiai, patraukliai karkut veda iš *ga-grō-do ir nurodo visų pirma s. bažn. sl. gradъ ‘kruša, ledai’ ir lie. grúodas ‘hartgefrorener Straßenkot’. Čia veikiausiai sietinas ir lo. grando. Tai vien d-plėtinys, esantis šalia n-d-plėtinių (plg. Specht, Ursprung der indogermanischen Deklination, 1944, 228, 171). Armėnų žodis glaudžiausiai siejas su baltų ir ypač (semantiškai) su slavų .
Šaltinis:
Solta 1960, 311
Antraštė:
grúodas
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik slavų ir baltų kalboms:] (lie. grúodas = serb. grȁd).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 343
Antraštė:
grúodas
Reikšmė:
kietai sušalęs kelio purvas
Straipsnelis:
grosis E. 58 ‘šerkšnas’; pr. žodis taisomas į grodis ir siejamas su lie. grúodas, s. sl. ГРАДЪ ‘kruša’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 658.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 224
Antraštė:
grúodas
Straipsnelis:
Pr. grosis ‘šerkšnas’ paprastai nurodoma konjunktūra *grodis. Siejama su lie. grúodas ir kt. (plg. gródas, LKŽ III, 641); gruodijà, gruodìnė, gruodỹnė, gruodingas, gruodúotas, grúodiškas, grúoduoti, taip pat plg. grúodšala(s), gruodšaliaĩ, grúodšalnė, grúodšaltis ir t. t. Kitas vokalizmas žodžiuose: lie. grūdà ‘kamšatis’, ‘krūva’, grū́das ir t. t., grūdijà; graũdmolis, graũkšlas ‘kietas grumstas’, ‘žiauberė’. Taip pat plg. la. grûds ‘grūdas’, graûds, graušļi ‘šiukšlės’, ‘nuolaužos’ ir t. t. (ME I, 628–629, 640, 668). Šių žodžių reikšmes galima motyvuoti veiksmažodžio grū́sti formomis, [315] t. y. vardažodžiai reiškia ką nors sumušta, sugrūsta. Tokiu atveju akivaizdus ryšys su sl. *gruda, *gruditi. Plg. r., ukr., br. гру́да; bulg. гру̀да, s.-kr. гру̏да, slov. grúda; č. hrouda, slovk. hruda, le. gruda ir t. t. Tolesnės paralelės ne tokios svarbios dėl semantinių priežasčių: s. isl. grautr, s. v. a. gruzzi, vok. Grütze ‘kruopos’, ‘košė’ ir kt. [316]
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 315–317
Antraštė:
grúodas
Reikšmė:
kietai sušalusi žemė, sušalęs purvynas
Straipsnelis:
Esama nemažai šaknies *gher- plėtinių. Ypač daug atstovų turi ide. *ghrēu-, (*ghrēu-g̑(h?)) ‘(su)trinti, brūžinti’ su savo tolesniais plėtiniais ide. *ghreu-d-
Šaltinis:
Urbutis 1997b, 238

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas